Tjänstesektorns tillväxttakt på sin lägsta nivå sedan augusti 2017

Tillväxten inom den amerikanska tjänstesektorn minskade mer än väntat i mars. Tillväxttakten nådde sin lägsta nivå på mer än ett år, enligt uppgifter från Institute for Supply Management (ISM) som släpptes i onsdags. ISM:s index föll till 56,1 i mars. Det är det svagaste värdet sedan augusti 2017. I februari låg indexet på 59,7. Ekonomer som tillfrågats av Refinitiv hade förväntat sig att indexet skulle sjunka till 58. Tillväxttakten var alltså lägre än förväntat.

”Tjänstesektorns tillväxttakt svalnade av i mars efter att ha uppvisat stark tillväxt i februari”, sa Anthony Nieves, ordförande för Institute for Supply Management. ”Respondenterna är fortfarande överlag optimistiska kring affärsklimatet och ekonomin. Samtidigt oroar de sig alltjämt för möjligheten att anställa ny personal och kring kapacitetsbegränsningar.” Orderingången, en nyckelkomponent i det totala indexet, minskade förra månaden med 6,2 punkter till 59. Samtidigt ökade priserna med 4,3 punkter till 58,7.

Här finns jobben i USA

De senaste sysselsättningssiffrorna sänder blandade signaler om amerikansk ekonomi. I mars ökade sysselsättningsgraden inom utbildnings- och hälsovårdssektorerna i USA mer än inom andra sektorer. Samtidigt uppvisade tillverkningssektorn sin första minskning på månadsbasis sedan juli 2017.
Totalt skapades 196 000 jobb i mars, vilket är mer än den ökning på 180 000 som ekonomerna hade väntat sig.

Bara inom utbildning och sjukvård ökade antal jobb med 70 000. Det handlade i mycket om anställningar av ambulanspersonal och sjukhuspersonal. Tjänstemannasektorn och företag, vilket innefattar advokater, revisorer och konsulter, ökade med cirka 37 000 jobb i mars.
Inom hotell och rekreation ökade jobben med 33 000. Byggbranschen ökade med 16 000 jobb.

Tillverkningsindustrin, en sektor som president Donald Trump prioriterat, hade däremot sin första minskning sedan juli 2017. Sektorn förlorade 6 000 jobb i mars, vilket kan jämföras med januari och februari då antalet jobb inom sektorn ökade med 13 000 respektive 1 000. Antalet jobb inom fordonsindustrin minskade med 6 000 i mars.

Inom detaljhandeln minskade jobben med 11 700. Detta är den enda sektorn inom den amerikanska ekonomin där antalet jobb minskat konsekvent de senaste tre åren.