Vad är läkarleasing?

Läkarleasing är en form av bemanning där läkare hyrs in från bemanningsföretag för att täcka upp för tillfälliga behov av läkare. Det kan handla om att ersätta ordinarie personal vid semester, föräldraledighet, sjukdom eller för att klara av tillfälliga arbetstoppar. Genom läkarleasing kan vården få tillgång till specialistkompetens under en begränsad tid utan att behöva anställa. Bemanningsföretaget står för läkarens lön, försäkringar, fortbildning etc. och hyr ut läkaren till vårdinrättningen mot en avgift. Läkaren är alltså anställd på bemanningsföretaget men arbetar på den inhyrande kliniken eller vårdcentralen.

Fördelar med läkarleasing

Det finns flera fördelar med läkarleasing. Dels ger det vårdinrättningar flexibilitet att anpassa läkarbemanningen efter variationer i behovet av vård. Genom att hyra in läkare vid behov slipper man övertalighet. Vidare ger läkarleasing möjlighet att snabbt få tillgång till specialistkompetens. Att rekrytera egna specialister kan vara svårt, särskilt i glesbygd. Ytterligare en fördel är att läkarleasing kan underlätta för yngre läkare att få in en fot på arbetsmarknaden. Som inhyrd kan man samla på sig erfarenhet från olika ställen.

Risker och nackdelar

Läkarleasing medför också vissa risker och nackdelar. En sådan risk är bristande kontinuitet för patienter om det kommer många olika inhyrda läkare. Patienter kan uppleva det som negativt att träffa nya läkare hela tiden. En annan nackdel är att inhyrda läkare kan sakna lokalkännedom om rutiner och system. Det kan leda till sämre effektivitet.

Läkarbrist och läkarleasing

Läkarleasing har blivit vanligare på senare år, inte minst mot bakgrund av den rådande läkarbristen. Många landsting använder läkare från bemanningsföretag för att klara bemanningen och undvika inställda operationer och längre vårdköer. Samtidigt har läkarleasingen ökat kostnaderna för landstingen. Enligt SKL ligger kostnaden för inhyrd personal på 2-4 gånger så hög nivå som för egen anställd personal.

Debatten om läkarleasing

Användningen av läkarleasing har varit omdebatterad. Kritiker hävdar att läkarleasing leder till sämre vård till höga kostnader och att landstingen istället borde satsa mer på att rekrytera och behålla egna läkare. Förespråkare menar att läkarleasing är ett nödvändigt verktyg i ett läge med stor läkarbrist och att det ger ökad flexibilitet. Utan läkarleasing skulle vårdköerna bli ännu längre, hävdas det.

Framtiden för läkarleasing

Det råder delade meningar om läkarleasingens framtid. Å ena sidan talar mycket för att efterfrågan kommer att vara fortsatt stor med tanke på läkarbristen. Å andra sidan kan ett ökat fokus på att göra läkaryrket mer attraktivt och på att utbilda fler läkare leda till att behovet av inhyrd personal minskar på sikt. Men troligen kommer läkarleasing att fylla en funktion under överskådlig framtid.

Hyra läkare – vanliga frågor och svar

En av dom vanligaste frågorna kring att hyra läkare är hur mycket det kostar men det finns även andra vanligt förekommande frågor. Nedan följer några av dessa, där svaren är hämtade från ett svenskt bemanningsföretag inom vårdsektorn.

Görs några kontroller på tillgängliga läkare?

Ja, det görs flera kontroller innan en läkare ansluts till ett bemanningsföretag. Till exempel så kontrolleras givetvis att det finns en giltig läkarlegitimation samt referenser från tidigare arbetsgivare. Det görs även kontroller mot IVO (Inspektionen för vård och omsorg), så den som behöver hyra läkare kan med andra ord alltid känna sig trygg vad gäller kontroller och kvalitetssäkring.

Hur bokas en bemanningsläkare?

För att komma i gång att hyra läkare via ett bemanningsföretag krävs egentligen bara två steg:

 • Ta kontakt
 • Skriva ett avtal

I det första steget med att ta kontakt så kan det ske antingen via mail eller telefon. Det sistnämnda kan vara att föredra om det är brådskande men båda delarna fungerar som sagt.

Under samtalet med företaget får kunden presentera sina önskemål och behov och därefter skrivs ett avtal. Under det första samtalet krävs en del administrativa punkter men när avtalet är klart går processen snabbt, om vårdpersonal behövs i framtiden.

Är det möjligt att hyra läkare med kort varsel?

Ja, det går ofta att hyra läkare med väldigt kort varsel. Många gånger kan bemanningsföretaget ordna fram någon behörig på bara ett par timmar men det kan förstås bero lite på uppdraget, dess omfattning samt om något speciell kompetens efterfrågas. Går det inte så snabbt som på några timmar så brukar det åtminstone vara löst inom en eller ett par dagar.

Hur mycket kostar det?

Priset för att hyra läkare varierar beroende på flera olika faktorer. Uppdragets längd och omfattning påverkar såklart kostnaden samt även vilken erfarenhet och kompetens som efterfrågas. Det går alltid att be om en offert för det aktuella uppdraget från ett eller flera bemanningsföretag för att få en mer korrekt prisbild.

Finns andra typer av vårdpersonal än läkare att hyra?

Ja, dom flesta bemanningsföretagen inom vårdsektorn hyr ut i princip all typ av vårdpersonal, så som sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer.

Fler vanliga frågor och svar finns att hitta på olika bemanningsföretags hemsidor. Hittas inte svaret på en specifik fråga går det alltid att ta kontakt.

Jämför företagslån med låg ränta innan du ansöker

Småföretagare och företagare som driver medelstora eller större företag har idag ett brett urval av aktörer att välja bland på den finansiella marknaden. Detta betyder att du inte nödvändigtvis behöver bli kund hos någon av de gamla, stora banker som tidigare hade något av ett oligopol på den svenska marknaden. Det innebär även att du har möjlighet att teckna ett företagslån med låg ränta hos antingen någon av dessa aktörer eller hos någon av de nya, mindre uppstickarna. Men för att kunna göra detta behöver du först göra en jämförelse.

Det är nämligen först när du jämför de olika alternativ som du har att välja bland som du kan vara säker på hur landet ligger. En sådan jämförelse bör du göra utifrån ditt företags behov av finansiering samt dess unika ekonomiska förutsättningar. De olika lånen skiljer sig trots allt åt när det kommer till vilka kriterier du som låntagare behöver uppfylla, vilken ränta som pengarna lånas till samt övriga villkor. Men genom att jämföra kan du bilda dig en bättre uppfattning om förutsättningarna för ditt företag att få låna pengar.

Att tänka på när du jämför företagslån med låg ränta

Det finns vissa saker som du bör ha en förståelse för innan du jämför och ansöker om ett företagslån med låg ränta. Till exempel bör du känna till att den ränta som du erbjuds varierar mellan olika långivare.

Det är också viktigt för dig att förstå att:

 • Det är viktigt för ditt företag att kunna låna pengar. Detta är även sant för äldre och mer etablerade bolag. Efter en viss tid av verksamhet behöver företaget ofta göra en investering för att kunna ta sig vidare och etableras på en ny, högre nivå. Beroende på lönsamheten kan det därför vara viktigt att kunna ta ett lån.
 • Det krävs pengar för att kunna tjäna pengar. Detta gäller även inom företagsvärlden. Till exempel kan du ha slutit avtal med en kund men behöver mer arbetskraft och insatsvaror för att kunna leverera ordern. Därför kan du behöva ta ett lån för att göra dessa investeringar och möjliggöra tillväxt i ditt företag.

Låt coworking i Stockholm öka din produktivitet

Det är ingen hemlighet att personer som arbetar från ett utrymme för coworking i Stockholm ofta är mer produktiva. Dessa individer känner vanligtvis att de har en större kontroll över sitt arbete och att de dessutom finner det jobb som de utför mer relevant. Som om inte detta vore nog får de dessutom vara en del av en större kreativ gemenskap.

Därför är detta en lösning som du bör överväga noga om du idag jobbar på någon annan plats. Detta gäller särskilt dig som arbetar från exempelvis:

 • hemmet
 • ett café
 • ett bibliotek
 • stranden.

Även om du idag hyr en egen kontorslokal är detta en bättre lösning – nedan förklarar vi varför!

Så kan coworking i Stockholm göra dig med produktiv

De allra flesta småföretagare och frilansare märker hur de blir avsevärt mycket mer produktiva när de flyttar in i en delad kontorslokal. Detta gäller inte minst de yrkespersoner som tidigare bedrev sina verksamheter antingen hemifrån eller från en offentlig plats, såsom ett bibliotek eller liknande. Genom att hyra in dig i en lokal för coworking i Stockholm kan du med andra ord genast bli mer produktiv!

Detta är egentligen inte särskilt konstigt eller förvånande. Som du säkert vet om du tidigare har arbetat hemifrån eller liknande är det lätt att bli distraherad när du gör detta. Det finns många olika slags distraktioner som kan uppstå i hemmet eller på offentliga platser som du slipper när du jobbar från en traditionell arbetsplats som de flesta andra. Till exempel slipper du tänka på att du behöver städa ditt hem, att personer kan komma och störa dig eller att oförutsedda förutsättningar plötsligt och hastighet infinner sig.

Undersökningar faktiskt visat att de personer som arbetar i en delad kontorsyta kan öka sin produktivitet mångfalt. Det är till exempel vanligt att dessa individer betygsätter sin produktivitet uppemot en sexa på en sjusiffrig skala. Du som tidigare har arbetat från hemmet eller någon annan mindre lämplig plats skulle förmodligen inte sätta samma höga betyg på din produktivitet. Därför är detta en bra lösning för dig som känner att du vill kunna få lite mer gjort om dagarna!

Guldpris – ett värde som varar

Guld kan vara en av de mest fascinerande material som finns på vår planet, både till utseende och funktion. Det är en ädelmetall som är otroligt formbar, att 28 gram guld räcker till en åtta kilometer lång tråd. Samtidigt så är metallen otroligt motståndskraftig, och kan stå emot luft, fukt och syra mycket bra. Det är alltså inte konstigt att guld är så åtråvärt, vilken kan förklara varför guldpriser alltid varit väldigt höga. En annan intressant sak om guld är att guldet faktiskt kommer från meteoriter som kraschade in i jorden för ungefär 200 miljoner år efter att vår planet skapades.

Att få rätt guldpris

Även om man äger guld så kanske man inte är helt säker på ännu om man vill sälja det – det är ju trots allt också värdefullt att använda smycken med mera som är av guld. En rekommendation är därför att gå till en butik för att få guldet värderat innan man bestämmer sig. De flesta butiker erbjuder gratis värderingar, så man kan dessutom gå till flera olika butiker för att få rätt guldpris.

Guldpris genom historien

Som nämnt så har guld varit en viktig metall i tusentals och åter tusentals år. Det har därför alltid varit dyrt att köpa metallen. Däremot så är det svårt att veta hur mycket guld var värt långt bak i tiden. Men något som man vet med säkerhet är att när det västerländska samhället började producera mynt så var värdet av exempelvis en guldig tiokrona precis tio kronor. Faktum är att det finns noteringar ända tillbaka till 1300-talet på guldpris. Under de senaste 20 åren har utvecklingen varit som följande:

 • 1999: 100 000 kr / kg
 • 2009: 200 000 kr / kg
 • 2013: 430 000 kr / kg
 • 2019: 350 000 kr / kg
 • 2021: 520 000 kr / kg

Värdet på guld har alltså stigit markant på bara 20 år, och förväntas stiga ännu mer i och med inflation och att mängden guld ständigt minskar. Ovanstående priser är dock bara ungefärliga och gäller rent guld på marknaden. Vad det gäller guld på smycken med mera är det alltså inte nödvändigtvis samma priser som gäller eftersom guld som används till smycken ofta inte är helt rena.

Vet mer om investeringar med https://www.uminovainvest.se/

Ska du börja pensionsspara privat? Eller har du ett kapital som du vill placera? På https://www.uminovainvest.se/ finns en rad tips och guider som du kan ta del av. I den här texten ger vi exempel på vad som är bra att veta för den som är ny till att investera – med information hämtad från Uminovainvest.

Läs mer om olika branscher på https://www.uminovainvest.se/

https://www.uminovainvest.se/ finns information om en rad olika branscher. Bland annat kan du läsa mer om följande:

 • Städbranschen. Uminovainvest menar att de statliga subventioner som finns för hushållsnära tjänster (RUT) gör städbranschen het att investera i för den som söker stabil avkastning. Få städföretag är noterade på börsen, så det tipsas om att direkt ta kontakt med företagen som verkar intressanta.
 • VVS-branschen. Även VVS-branschen kan dra fördel av statliga subventioner (ROT). Uminova menar dessutom att branschen är ”ständigt stark”, eftersom det handlar om arbeten som alltid behöver utföras. Även om lågkonjunktur skulle råda, skulle fortfarande rörmokartjänster efterfrågas.
 • Precis som med VVS-montörer, kommer jurister alltid att behövas. På https://www.uminovainvest.se/ kan man läsa att samhället blir allt mer och mer komplext, vilket talar för att behovet av juridisk kompetens ökar. Det gäller dessutom många olika typer av jurister – till exempel bolagsjurister som är specialiserade på avtal, eller familjerättsjurister som till exempel kan arvsrätt, vårdnadsfrågor och bodelning.
 • SEO, eller sökmotoroptimering, möjliggör för aktörer att synas på nätet på ett kostnadseffektivt sätt. Den som rankar högt i de organiska sökresultaten kan få en mycket god ROI. Idag finns många byråer som specialiserar på SEO och SEM, där det sistnämnda begreppet syftar på optimering av de betalda resultaten i olika sökmotorer.

Bloggen

På https://www.uminovainvest.se/ finns en blogg med en rad olika inlägg som kan hjälpa dig att bli mer kunnig om investering i största allmänhet. Här finns inlägg som till exempel:

 • Kapitalförvaltning med gott samvete
 • Därför lönar sig investeringar i miljövänliga bussar
 • Den lukrativa rutbranschen
 • Därför är det bättre att investera utan att följa index.
 • Så gör du när du vill växa utomlands

Att bli expert på investeringar kräver hårt arbete – att bli introducerad till ämnet kräver enbart intresse och lite tid. Kan man skaffa sig tillräckligt med kunskap så kan det också innebära stora pengar – åtminstone för den med ett betydande kapital att investera.