Hyra läkare – vanliga frågor och svar

En av dom vanligaste frågorna kring att hyra läkare är hur mycket det kostar men det finns även andra vanligt förekommande frågor. Nedan följer några av dessa, där svaren är hämtade från ett svenskt bemanningsföretag inom vårdsektorn.

Görs några kontroller på tillgängliga läkare?

Ja, det görs flera kontroller innan en läkare ansluts till ett bemanningsföretag. Till exempel så kontrolleras givetvis att det finns en giltig läkarlegitimation samt referenser från tidigare arbetsgivare. Det görs även kontroller mot IVO (Inspektionen för vård och omsorg), så den som behöver hyra läkare kan med andra ord alltid känna sig trygg vad gäller kontroller och kvalitetssäkring.

Hur bokas en bemanningsläkare?

För att komma i gång att hyra läkare via ett bemanningsföretag krävs egentligen bara två steg:

  • Ta kontakt
  • Skriva ett avtal

I det första steget med att ta kontakt så kan det ske antingen via mail eller telefon. Det sistnämnda kan vara att föredra om det är brådskande men båda delarna fungerar som sagt.

Under samtalet med företaget får kunden presentera sina önskemål och behov och därefter skrivs ett avtal. Under det första samtalet krävs en del administrativa punkter men när avtalet är klart går processen snabbt, om vårdpersonal behövs i framtiden.

Är det möjligt att hyra läkare med kort varsel?

Ja, det går ofta att hyra läkare med väldigt kort varsel. Många gånger kan bemanningsföretaget ordna fram någon behörig på bara ett par timmar men det kan förstås bero lite på uppdraget, dess omfattning samt om något speciell kompetens efterfrågas. Går det inte så snabbt som på några timmar så brukar det åtminstone vara löst inom en eller ett par dagar.

Hur mycket kostar det?

Priset för att hyra läkare varierar beroende på flera olika faktorer. Uppdragets längd och omfattning påverkar såklart kostnaden samt även vilken erfarenhet och kompetens som efterfrågas. Det går alltid att be om en offert för det aktuella uppdraget från ett eller flera bemanningsföretag för att få en mer korrekt prisbild.

Finns andra typer av vårdpersonal än läkare att hyra?

Ja, dom flesta bemanningsföretagen inom vårdsektorn hyr ut i princip all typ av vårdpersonal, så som sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer.

Fler vanliga frågor och svar finns att hitta på olika bemanningsföretags hemsidor. Hittas inte svaret på en specifik fråga går det alltid att ta kontakt.