Fakturaförsäljning eller företagslån?

Både fakturaförsäljning och företagslån är kreditformer som vänder sig till företag. De skiljer sig däremot åt på ett flertal punkter och bör användas vid olika tillfällen. Det finns ett antal sidor som tar upp och jämför företagslån på nätet. En av flera är A5.nu.

Fakturaförsäljning

Fakturaförsäljning används primärt för att få ett jämnare kassaflöde och undvika likviditetsproblem. Det fungerar på följande sätt:

 • Arbete utförs
 • Faktura skapas
 • Fakturan skickas till kreditbolaget
 • Kreditbolaget köper fakturan för 95 – 99 % av dess värde. Betalning sker ofta inom 24 timmar.
 • Kreditbolaget tar över skulden och fakturerar kunden.
 • Kunden betalar till kreditbolaget

Den stora fördelen med denna lösning är att företaget som säljer sina fakturor får betalt direkt. Detta istället för att vänta exempelvis 30 eller 60 dagar. Många stora företag kräver exempelvis betalningsvillkor på 60 dagar.

Factoring kan därmed exempelvis användas inom tillverkningsbranschen. Företaget köper in råmaterial och har 30 dagar på sig att betala. Efter 25 dagar har de producerat sina varor som skickas till kunderna. Eftersom fakturorna säljs har företaget pengarna för försäljningen dagen efter fakturadatum. På detta sätt kan de använda dessa intäkter för att betala fakturan på råvarorna.

Företagslån

Medan fakturaförsäljning kan användas vid tillfälliga likviditetsproblem tecknas företagslån primärt för större investeringar eller stora lagerinköp. De fyller därmed två helt olika funktioner. När ett lån tecknas betalas en större summa ut till företaget. Denna summa ska sedan återbetalas löpande med en betalning varje månad. I teorin skulle ett lån kunna tecknas vid likviditetsproblem för att sedan återbetalas efter 1 – 3 månader när kundfakturor är betalda men vid dessa tillfällen är fakturaförsäljning eller en kontokredit mer passande kreditformer.

Andra finansieringslösningar

Ytterligare exempel på finansieringslösningar för företag är:

 • Kontokredit
  En öppen kredit som inte kostar att ha aktiv. Däremot uppstår räntekostnad så fort som krediten utnyttjas. Ett enkelt och snabbt sätt att ha tillgång till likviditet när detta behövs under korta perioder.
 • Kreditkort
  Kreditkort används av de anställda för mindre inköp som sker under arbetsdagen. Alla inköp samlas på en samlingsfaktura som sedan betalas av företaget en gång i månaden. På detta sätt behöver de anställda inte ligga ute med pengar för inköp som sker.
 • Aktier
  Försäljning av aktier, eller utgivning av nya aktier, är även ett sätt att få kapital. Det sker främst av företag som är börsnoterade då underlaget av investerare då är mycket stort.