Flexkontot tillhandahåller revolverande kontokrediter

Idag är det finansiella landskapet väldigt dynamiskt, och det kan vara viktigt att ha tillgång till flexibla krediter. Detta för att kunna hantera kassaflödet, hantera oväntade utgifter och utnyttja investeringsmöjligheter. Ett sådant mångsidigt verktyg är de revolverande kontokrediter som Flexkontot tillhandahåller.

Även om dessa krediter i vissa avseenden liknar traditionella lån eller kreditkort finns det även flera skillnader. Till exempel erbjuder revolverande kreditlinor flera unika fördelar och funktioner som gör att de skiljer sig åt från andra finansiella produkter. Läs vidare så berättar vi mer!

Vad är en revolverande kontokredit?

En revolverande kontokredit är en slags kredit där ett finansinstitut (vanligtvis en bank) erbjuder en privatperson eller ett företag ett kreditutrymme. Till skillnad från ett vanligt lån, där du får ett engångsbelopp utbetalt och omedelbart börjar betala ränta på lånet, är en revolverande kreditlina mer flexibel. Den ger dig nämligen möjlighet att låna pengar upp till en viss gräns och bara betala ränta på det pengar som du faktiskt har lånat.

Vad detta innebär är att du har flexibiliteten att låna och betala tillbaka pengar efter behov. Alla pengar som du betalar tillbaka blir dessutom tillgänglig för dig att låna på nytt. Därmed kallas dessa krediter för revolverande. Flexibiliteten är den främsta fördelen med detta upplägg.

4 viktiga begrepp att hålla koll på när du lånar via Flexkontot

När du lånar pengar via en kontokredit hos Flexkontot bör du hålla koll på följande begrepp:

  • Kreditgräns. Detta är det högsta belopp som du kan låna. I dagsläget kan du bli beviljad ett kreditutrymme på 3 000 kr till 30 000 kr. Inom ramen för detta utrymme kan du låna pengar efter behov.
  • Ränta. Din kontokredit har en ränta som du betalar på de pengar som du lånar.
  • Delbetalning. I skrivande stund kan du som lägst betala tillbaka 8 % av din utestående skuld, dock lägst 500 kr.
  • Första betalningsdag. Du kan välja att betala tillbaka hela din utnyttjade kredit om du vill. Men du bör hålla koll på vilken som är den första betalningsdagen. Detta är nämligen det datum då du senast ska ha gjort din första återbetalning eller delbetalning.