Vad är läkarleasing?

Läkarleasing är en form av bemanning där läkare hyrs in från bemanningsföretag för att täcka upp för tillfälliga behov av läkare. Det kan handla om att ersätta ordinarie personal vid semester, föräldraledighet, sjukdom eller för att klara av tillfälliga arbetstoppar. Genom läkarleasing kan vården få tillgång till specialistkompetens under en begränsad tid utan att behöva anställa. Bemanningsföretaget står för läkarens lön, försäkringar, fortbildning etc. och hyr ut läkaren till vårdinrättningen mot en avgift. Läkaren är alltså anställd på bemanningsföretaget men arbetar på den inhyrande kliniken eller vårdcentralen.

Fördelar med läkarleasing

Det finns flera fördelar med läkarleasing. Dels ger det vårdinrättningar flexibilitet att anpassa läkarbemanningen efter variationer i behovet av vård. Genom att hyra in läkare vid behov slipper man övertalighet. Vidare ger läkarleasing möjlighet att snabbt få tillgång till specialistkompetens. Att rekrytera egna specialister kan vara svårt, särskilt i glesbygd. Ytterligare en fördel är att läkarleasing kan underlätta för yngre läkare att få in en fot på arbetsmarknaden. Som inhyrd kan man samla på sig erfarenhet från olika ställen.

Risker och nackdelar

Läkarleasing medför också vissa risker och nackdelar. En sådan risk är bristande kontinuitet för patienter om det kommer många olika inhyrda läkare. Patienter kan uppleva det som negativt att träffa nya läkare hela tiden. En annan nackdel är att inhyrda läkare kan sakna lokalkännedom om rutiner och system. Det kan leda till sämre effektivitet.

Läkarbrist och läkarleasing

Läkarleasing har blivit vanligare på senare år, inte minst mot bakgrund av den rådande läkarbristen. Många landsting använder läkare från bemanningsföretag för att klara bemanningen och undvika inställda operationer och längre vårdköer. Samtidigt har läkarleasingen ökat kostnaderna för landstingen. Enligt SKL ligger kostnaden för inhyrd personal på 2-4 gånger så hög nivå som för egen anställd personal.

Debatten om läkarleasing

Användningen av läkarleasing har varit omdebatterad. Kritiker hävdar att läkarleasing leder till sämre vård till höga kostnader och att landstingen istället borde satsa mer på att rekrytera och behålla egna läkare. Förespråkare menar att läkarleasing är ett nödvändigt verktyg i ett läge med stor läkarbrist och att det ger ökad flexibilitet. Utan läkarleasing skulle vårdköerna bli ännu längre, hävdas det.

Framtiden för läkarleasing

Det råder delade meningar om läkarleasingens framtid. Å ena sidan talar mycket för att efterfrågan kommer att vara fortsatt stor med tanke på läkarbristen. Å andra sidan kan ett ökat fokus på att göra läkaryrket mer attraktivt och på att utbilda fler läkare leda till att behovet av inhyrd personal minskar på sikt. Men troligen kommer läkarleasing att fylla en funktion under överskådlig framtid.

Momsräknare

En momsräknare, även känd som en momskalkylator, är ett verktyg som underlättar för företagare och privatpersoner att beräkna momsbeloppet på inköp och försäljningar. Moms är en skatt som måste betalas till staten och det är avgörande att beloppen beräknas korrekt för att undvika påföljder från skatteverket. En momsräknare kan också användas för att förstå kostnaderna för inköp och budgetera utgifter. Den hjälper även till att hålla reda på momsskulder och se till att rätt belopp betalas till skattemyndigheten. På BQ Redovisning erbjuds en användarvänlig och lättanvänd momsräknare och momskalkylator som gör det enkelt att beräkna momsbeloppet på inköp och försäljningar. Genom att använda verktyget kan man undvika felaktiga beräkningar och spara tid på momshanteringen. Dessutom kan man enkelt spara och återvända till tidigare beräkningar.

Sammanfattningsvis är en momsräknare ett användbart verktyg för att enkelt beräkna momsbeloppet, undvika felaktiga beräkningar och hålla reda på momsskulden. Om man ofta hanterar momsbelagda transaktioner är det viktigt att ha tillgång till en momsräknare eller momskalkylator för att förenkla och underlätta momshantering.

Vad är moms och hur fungerar det?

Moms, eller mervärdesskatt som det även kallas, är en skatt som tas ut på varor och tjänster som säljs i Sverige. Momsen är en skatt som betalas av konsumenterna, men det är företagare som ska ta ut och betala in moms till staten.

Utgående moms och ingående moms

Företagare som säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av sina kunder, så kallad utgående moms. När företagaren själv köper varor eller tjänster till företaget betalar de moms på dem, så kallad ingående moms. Vid momsredovisning betalar företagaren skillnaden mellan utgående moms och ingående moms till Skatteverket.

Momsbefrielse

Om företagaren räknar med att deras försäljning inte kommer att överstiga 80 000 kronor exklusive moms under det första beskattningsåret, omfattas de automatiskt av momsbefrielse. Om företaget är befriat från moms behöver de inte registrera sig för moms, men det är också frivilligt att bli momspliktig även om man inte kommer över beloppsgränsen på 80 000 kronor.

Olika momssatser

Det finns tre olika momssatser: 25 procent, 12 procent och 6 procent. Den vanligaste momssatsen är 25 procent, men vissa varor och tjänster beskattas med en lägre momssats. 12 procent moms gäller för exempelvis livsmedel, restaurangbesök, hotell och konstverk som konstnären säljer själv. 6 procent moms gäller till exempel för tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter med mera. Skattesatsen 6 procent gäller ofta, men inte alltid, inom kulturområdet.

Momsfria verksamheter

Det finns ett antal verksamheter som är momsbefriade. Bland annat handlar det om skola samt banktjänster. För vidare information om vilken momssats som gäller för en specifik verksamhet, rekommenderas vidare frågor på nätet.

Hyra läkare – vanliga frågor och svar

En av dom vanligaste frågorna kring att hyra läkare är hur mycket det kostar men det finns även andra vanligt förekommande frågor. Nedan följer några av dessa, där svaren är hämtade från ett svenskt bemanningsföretag inom vårdsektorn.

Görs några kontroller på tillgängliga läkare?

Ja, det görs flera kontroller innan en läkare ansluts till ett bemanningsföretag. Till exempel så kontrolleras givetvis att det finns en giltig läkarlegitimation samt referenser från tidigare arbetsgivare. Det görs även kontroller mot IVO (Inspektionen för vård och omsorg), så den som behöver hyra läkare kan med andra ord alltid känna sig trygg vad gäller kontroller och kvalitetssäkring.

Hur bokas en bemanningsläkare?

För att komma i gång att hyra läkare via ett bemanningsföretag krävs egentligen bara två steg:

 • Ta kontakt
 • Skriva ett avtal

I det första steget med att ta kontakt så kan det ske antingen via mail eller telefon. Det sistnämnda kan vara att föredra om det är brådskande men båda delarna fungerar som sagt.

Under samtalet med företaget får kunden presentera sina önskemål och behov och därefter skrivs ett avtal. Under det första samtalet krävs en del administrativa punkter men när avtalet är klart går processen snabbt, om vårdpersonal behövs i framtiden.

Är det möjligt att hyra läkare med kort varsel?

Ja, det går ofta att hyra läkare med väldigt kort varsel. Många gånger kan bemanningsföretaget ordna fram någon behörig på bara ett par timmar men det kan förstås bero lite på uppdraget, dess omfattning samt om något speciell kompetens efterfrågas. Går det inte så snabbt som på några timmar så brukar det åtminstone vara löst inom en eller ett par dagar.

Hur mycket kostar det?

Priset för att hyra läkare varierar beroende på flera olika faktorer. Uppdragets längd och omfattning påverkar såklart kostnaden samt även vilken erfarenhet och kompetens som efterfrågas. Det går alltid att be om en offert för det aktuella uppdraget från ett eller flera bemanningsföretag för att få en mer korrekt prisbild.

Finns andra typer av vårdpersonal än läkare att hyra?

Ja, dom flesta bemanningsföretagen inom vårdsektorn hyr ut i princip all typ av vårdpersonal, så som sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer.

Fler vanliga frågor och svar finns att hitta på olika bemanningsföretags hemsidor. Hittas inte svaret på en specifik fråga går det alltid att ta kontakt.

Fakturaförsäljning eller företagslån?

Både fakturaförsäljning och företagslån är kreditformer som vänder sig till företag. De skiljer sig däremot åt på ett flertal punkter och bör användas vid olika tillfällen. Det finns ett antal sidor som tar upp och jämför företagslån på nätet. En av flera är A5.nu.

Fakturaförsäljning

Fakturaförsäljning används primärt för att få ett jämnare kassaflöde och undvika likviditetsproblem. Det fungerar på följande sätt:

 • Arbete utförs
 • Faktura skapas
 • Fakturan skickas till kreditbolaget
 • Kreditbolaget köper fakturan för 95 – 99 % av dess värde. Betalning sker ofta inom 24 timmar.
 • Kreditbolaget tar över skulden och fakturerar kunden.
 • Kunden betalar till kreditbolaget

Den stora fördelen med denna lösning är att företaget som säljer sina fakturor får betalt direkt. Detta istället för att vänta exempelvis 30 eller 60 dagar. Många stora företag kräver exempelvis betalningsvillkor på 60 dagar.

Factoring kan därmed exempelvis användas inom tillverkningsbranschen. Företaget köper in råmaterial och har 30 dagar på sig att betala. Efter 25 dagar har de producerat sina varor som skickas till kunderna. Eftersom fakturorna säljs har företaget pengarna för försäljningen dagen efter fakturadatum. På detta sätt kan de använda dessa intäkter för att betala fakturan på råvarorna.

Företagslån

Medan fakturaförsäljning kan användas vid tillfälliga likviditetsproblem tecknas företagslån primärt för större investeringar eller stora lagerinköp. De fyller därmed två helt olika funktioner. När ett lån tecknas betalas en större summa ut till företaget. Denna summa ska sedan återbetalas löpande med en betalning varje månad. I teorin skulle ett lån kunna tecknas vid likviditetsproblem för att sedan återbetalas efter 1 – 3 månader när kundfakturor är betalda men vid dessa tillfällen är fakturaförsäljning eller en kontokredit mer passande kreditformer.

Andra finansieringslösningar

Ytterligare exempel på finansieringslösningar för företag är:

 • Kontokredit
  En öppen kredit som inte kostar att ha aktiv. Däremot uppstår räntekostnad så fort som krediten utnyttjas. Ett enkelt och snabbt sätt att ha tillgång till likviditet när detta behövs under korta perioder.
 • Kreditkort
  Kreditkort används av de anställda för mindre inköp som sker under arbetsdagen. Alla inköp samlas på en samlingsfaktura som sedan betalas av företaget en gång i månaden. På detta sätt behöver de anställda inte ligga ute med pengar för inköp som sker.
 • Aktier
  Försäljning av aktier, eller utgivning av nya aktier, är även ett sätt att få kapital. Det sker främst av företag som är börsnoterade då underlaget av investerare då är mycket stort.

Jämför företagslån med låg ränta innan du ansöker

Småföretagare och företagare som driver medelstora eller större företag har idag ett brett urval av aktörer att välja bland på den finansiella marknaden. Detta betyder att du inte nödvändigtvis behöver bli kund hos någon av de gamla, stora banker som tidigare hade något av ett oligopol på den svenska marknaden. Det innebär även att du har möjlighet att teckna ett företagslån med låg ränta hos antingen någon av dessa aktörer eller hos någon av de nya, mindre uppstickarna. Men för att kunna göra detta behöver du först göra en jämförelse.

Det är nämligen först när du jämför de olika alternativ som du har att välja bland som du kan vara säker på hur landet ligger. En sådan jämförelse bör du göra utifrån ditt företags behov av finansiering samt dess unika ekonomiska förutsättningar. De olika lånen skiljer sig trots allt åt när det kommer till vilka kriterier du som låntagare behöver uppfylla, vilken ränta som pengarna lånas till samt övriga villkor. Men genom att jämföra kan du bilda dig en bättre uppfattning om förutsättningarna för ditt företag att få låna pengar.

Att tänka på när du jämför företagslån med låg ränta

Det finns vissa saker som du bör ha en förståelse för innan du jämför och ansöker om ett företagslån med låg ränta. Till exempel bör du känna till att den ränta som du erbjuds varierar mellan olika långivare.

Det är också viktigt för dig att förstå att:

 • Det är viktigt för ditt företag att kunna låna pengar. Detta är även sant för äldre och mer etablerade bolag. Efter en viss tid av verksamhet behöver företaget ofta göra en investering för att kunna ta sig vidare och etableras på en ny, högre nivå. Beroende på lönsamheten kan det därför vara viktigt att kunna ta ett lån.
 • Det krävs pengar för att kunna tjäna pengar. Detta gäller även inom företagsvärlden. Till exempel kan du ha slutit avtal med en kund men behöver mer arbetskraft och insatsvaror för att kunna leverera ordern. Därför kan du behöva ta ett lån för att göra dessa investeringar och möjliggöra tillväxt i ditt företag.

Låt coworking i Stockholm öka din produktivitet

Det är ingen hemlighet att personer som arbetar från ett utrymme för coworking i Stockholm ofta är mer produktiva. Dessa individer känner vanligtvis att de har en större kontroll över sitt arbete och att de dessutom finner det jobb som de utför mer relevant. Som om inte detta vore nog får de dessutom vara en del av en större kreativ gemenskap.

Därför är detta en lösning som du bör överväga noga om du idag jobbar på någon annan plats. Detta gäller särskilt dig som arbetar från exempelvis:

 • hemmet
 • ett café
 • ett bibliotek
 • stranden.

Även om du idag hyr en egen kontorslokal är detta en bättre lösning – nedan förklarar vi varför!

Så kan coworking i Stockholm göra dig med produktiv

De allra flesta småföretagare och frilansare märker hur de blir avsevärt mycket mer produktiva när de flyttar in i en delad kontorslokal. Detta gäller inte minst de yrkespersoner som tidigare bedrev sina verksamheter antingen hemifrån eller från en offentlig plats, såsom ett bibliotek eller liknande. Genom att hyra in dig i en lokal för coworking i Stockholm kan du med andra ord genast bli mer produktiv!

Detta är egentligen inte särskilt konstigt eller förvånande. Som du säkert vet om du tidigare har arbetat hemifrån eller liknande är det lätt att bli distraherad när du gör detta. Det finns många olika slags distraktioner som kan uppstå i hemmet eller på offentliga platser som du slipper när du jobbar från en traditionell arbetsplats som de flesta andra. Till exempel slipper du tänka på att du behöver städa ditt hem, att personer kan komma och störa dig eller att oförutsedda förutsättningar plötsligt och hastighet infinner sig.

Undersökningar faktiskt visat att de personer som arbetar i en delad kontorsyta kan öka sin produktivitet mångfalt. Det är till exempel vanligt att dessa individer betygsätter sin produktivitet uppemot en sexa på en sjusiffrig skala. Du som tidigare har arbetat från hemmet eller någon annan mindre lämplig plats skulle förmodligen inte sätta samma höga betyg på din produktivitet. Därför är detta en bra lösning för dig som känner att du vill kunna få lite mer gjort om dagarna!

Så kan du låna 8000 kronor på ett enkelt sätt

Behovet av att låna 8000 kronor kan uppstå på många olika sätt. Det kan handla om allt från ett tillfälle för en investering till att din tvättmaskin har gått sönder. Att låna denna summa kan man göra på olika sätt. Det är en så pass låg summa att du kan ansöka om ett snabblån men också som ett privatlån.

Att tänka på när du vill låna denna summa pengar

Vilken specifik låneform som passar just dig bäst beror på olika faktorer såsom:

 • Vilken inkomst har du?
 • Har du en eller flera betalningsanmärkningar?
 • Hur gammal är du?
 • Hur snabbt behöver du få tillgång till pengarna?

Dessa frågor behöver du själv fundera över och besvara för att hitta en passande låneform när du ska låna 8000 kronor. Om du till exempel behöver pengarna inom kort är ett så kallat snabblån en bättre idé än att ansöka om ett privatlån. Att ansöka om ett privatlån är generellt en lite längre process än ett snabblån vilket gör att du får vänta lite längre på pengarna.

Du behöver också tänka på att ett snabblån är konstruerat för att du ska betala tillbaka det på en relativt kort tid för att undvika höga lånekostnader. Om du redan på förhand vet att du behöver en längre tid på dig att betala tillbaka är ett privatlån ett smartare val. Grundkraven för att få låna pengar är också generellt lägre för ett snabblån eftersom det oftast handlar om lägre summor.

Så hittar du en bra långivare när du ska låna 8000 kronor

En viktig sak som du bör tänka på när du ska låna 8000 kronor är att hitta en bra långivare. Detta gäller oavsett om du vill ansöka om ett snabb- eller privatlån.

För att hitta en bra sådan med vettiga villkor bör du jämföra mellan olika företag som erbjuder lån. Detta eftersom det kan skilja ganska mycket mellan dessa och vad de kan erbjuda dig. Det handlar också om vem du är och hur din ekonomiska situation ser ut. Den kommer nämligen att kunna påverka vilken ränta och andra typer av villkor som du kommer att kunna erbjudas.

Viktigt att välja och anlita rätt mäklare

Du kanske redan hade en känsla i maggropen att det är viktigt att välja och anlita rätt mäklare? I sådana fall gör du rätt i att lita på din intuition – det kan visa sig vara ett riktigt lyckokast att göra detta. Därför bör du ta dig tid och göra efterforskningar för att säkerställa att du hittar den rätta fastighetsmäklaren för din bostadsaffär.

Du kan få lite hjälp på traven genom att surfa in på MaklarArvode.se. Genom att göra detta får du tillgång till en gratis webbtjänst som låter dig jämföra arvoden från flera olika fastighetsmäklare. Du kan därmed enklare finna den mäklare som är den rätte för dig!

Därför bör du lägga stor vikt vid att välja och anlita rätt mäklare

Okej, nu är det dags att besvara den stora frågan: varför du bör lägga stor vikt vid att välja och anlita rätt mäklare. Du kanske funderar över om alla fastighetsmäklare verkligen är värda sina arvoden? Detta är förstås en fråga som kräver ett subjektivt svar. Det är dock säljaren som står för hela arvodet – inte köparen. Så om du befinner dig på säljsidan vill du verkligen ta dig tid att göra rätt val!

Datan visar nämligen att det kan göra stor skillnad huruvida du tar hjälp av en fastighetsmäklare eller ej. Till exempel visar amerikansk data att det genomsnittliga försäljningspriset för bostäder som sålts utan mäklare är 217 000 dollar. Motsvarande siffra för bostäder som har sålts med hjälp av mäklare är 243 300 dollar. Det betyder att det finns en skillnad på hela 25 300 dollar, motsvarande 262 858 kronor med dagens valutakurs!

Därför bör du surfa in på mäklararvode.se för att välja och anlita rätt mäklare. Du kan spara en hel del pengar på att göra detta!

Vem betalar mäklarens arvode?

Det är kutym att säljaren står för arvodet till mäklaren. Därmed är det du som säljer din bostad som betalar för såväl dig själv som för köparen. Om du istället står på köpsidan av affären får du alltså alla de fördelar som mäklarens tjänster för med sig helt utan extra kostnad!

Guldpris – ett värde som varar

Guld kan vara en av de mest fascinerande material som finns på vår planet, både till utseende och funktion. Det är en ädelmetall som är otroligt formbar, att 28 gram guld räcker till en åtta kilometer lång tråd. Samtidigt så är metallen otroligt motståndskraftig, och kan stå emot luft, fukt och syra mycket bra. Det är alltså inte konstigt att guld är så åtråvärt, vilken kan förklara varför guldpriser alltid varit väldigt höga. En annan intressant sak om guld är att guldet faktiskt kommer från meteoriter som kraschade in i jorden för ungefär 200 miljoner år efter att vår planet skapades.

Att få rätt guldpris

Även om man äger guld så kanske man inte är helt säker på ännu om man vill sälja det – det är ju trots allt också värdefullt att använda smycken med mera som är av guld. En rekommendation är därför att gå till en butik för att få guldet värderat innan man bestämmer sig. De flesta butiker erbjuder gratis värderingar, så man kan dessutom gå till flera olika butiker för att få rätt guldpris.

Guldpris genom historien

Som nämnt så har guld varit en viktig metall i tusentals och åter tusentals år. Det har därför alltid varit dyrt att köpa metallen. Däremot så är det svårt att veta hur mycket guld var värt långt bak i tiden. Men något som man vet med säkerhet är att när det västerländska samhället började producera mynt så var värdet av exempelvis en guldig tiokrona precis tio kronor. Faktum är att det finns noteringar ända tillbaka till 1300-talet på guldpris. Under de senaste 20 åren har utvecklingen varit som följande:

 • 1999: 100 000 kr / kg
 • 2009: 200 000 kr / kg
 • 2013: 430 000 kr / kg
 • 2019: 350 000 kr / kg
 • 2021: 520 000 kr / kg

Värdet på guld har alltså stigit markant på bara 20 år, och förväntas stiga ännu mer i och med inflation och att mängden guld ständigt minskar. Ovanstående priser är dock bara ungefärliga och gäller rent guld på marknaden. Vad det gäller guld på smycken med mera är det alltså inte nödvändigtvis samma priser som gäller eftersom guld som används till smycken ofta inte är helt rena.

Jämför låneförmedlare där du kan samla dina lån

Det finns många anledningar till att du kan vilja låna pengar. Du kanske vill kunna köpa en bostad eller en bil, eller för den skull betala räkningar som du annars inte skulle kunna betala. Men det blir också allt vanligare att man tar ett samlingslån för att kunna betala mindre lån och krediter. Om du är intresserad av att göra detta rekommenderar vi att du jämför låneförmedlare där du kan samla dina lån.

När du tar ett större lån för att kunna betala av mindre lån och krediter kan du sänka dina månadskostnader. Detta då kostnaden för det större lånet förhoppningsvis är lägre än kostnaderna för de mindre lånen eller krediterna. Genom att ta ett hopbakslån kan du då konsolidera din skuld och samtidigt sänka dina månatliga utgifter. Men det är alltså inte bara att ta första bästa lån – du bör jämföra dina alternativ för att få de bästa möjliga villkoren.

Detta är några av de låneförmedlare som erbjuder samlingslån:

 • Zmarta
 • Lendo
 • Freedom Finance
 • Lånekoll
 • Bank Norwegian
 • Compricer
 • Bynk
 • Coop Bank

Nedan berättar vi varför det är viktigt att göra en jämförelse av de tillgängliga alternativen.

Minska dina kostnader – jämför låneförmedlare där du kan samla dina lån

Du bör alltid göra din hemläxa innan du ansöker om ett privatlån. Detta då du har mycket att vinna på att försöka förhandla dig till ett så bra erbjudande som möjligt. För det kostar ju trots allt alltid pengar att låna, men ju lägre lånekostnad du får desto enklare kan du bli skuldfri.

Med det sagt är det inte alltid så enkelt att hitta det rätta lånet som man skulle kunna tro. Det finns nämligen många faktorer att ha i åtanke när du väljer mellan olika långivare och lån. För att försäkra dig om att du väljer det allra bästa lånet för ditt specifika fall bör du följa dessa råd:

 • Jämför låneförmedlare där du kan samla dina lån
 • Välj gärna en aktör som låter dig ta in offerter från flera långivare på en enda kreditupplysning
 • Jämför villkoren noggrant
 • Ha totalkostnaden i åtanke
 • Läs det finstilta

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att jämföra. Det lönar sig att lägga lite tid och energi på att göra en ordentligt jämförelse!