Skulle du ha nytta av att låna av Kontantfinans?

Skulle du ha nytta av att låna av Kontantfinans?

Kontantfinans är ett av de varumärken som tillhör Brixo AB. Detta företag tillhandahåller digitala kontokrediter till svenska privatpersoner. Företaget är engagerade i att erbjuda innovativa lösningar och idka en ansvarsfull kreditgivning. Detta gör dem till en attraktiv långivare för många konsumenter i vårt avlånga land. Läs vidare för att få reda på vilka olika typer av kunder som kan ha nytta av deras lån!

4 typer av kunder som kan ha nytta av att låna av Kontantfinans

Några exempel på kundtyper som kan ha nytta av att låna via https://kontantfinans.se/ är:

  • Hushåll med stora utgifter som önskar flexibilitet. Många svenska hushåll står emellanåt inför större utgifter av olika slag. Det kan till exempel handla om ett stort inköp, en omfattande renovering av bostaden eller en efterlängtad semesterresa. Oavsett ändamål kan ett lån ge dessa hushåll den ekonomiska flexibilitet som krävs för att kunna förverkliga dessa drömmar.
  • Blivande föräldrar. En annan typ av kund som kan ha nytta av att låna av Kontantfinans är blivande föräldrar. Dessa personer står nämligen inför flera nya utgifter i samband med att barnet väntas komma. Det rör sig om allt från barnvagnar och barnkläder till säkerhetsutrustning för barn. Genom att låna pengar kan de blivande föräldrarna få hjälp att hantera dessa utgifter och få det ekonomiska andrum som krävs.
  • Studenter och unga personer i arbetslivet. En annan typ av kund som kan ha nytta av att kunna ta ett lån är unga personer i arbetslivet och studenter. Dessa personer har nämligen inte haft möjlighet att bygga upp en stark ekonomi ännu. Därför är det fördelaktigt för dem att det finns långivare där ute som kan erbjuda dem en ekonomisk boost vid behov. En sådan kan till exempel behövas för att komma igång i arbetslivet, för att betala för en vidareutbildning eller för att köpa den första bilen att pendla till jobbet med.
  • Personer med betalningsanmärkningar. Nischbanker och mindre kreditgivare kan även välja att bevilja låneansökningar i de fall där personer har betalningsanmärkningar och/eller lägre kreditvärdighet. Därför fyller de en viktig funktion i samhället då de erbjuder lån och krediter i de fall där de traditionella bankerna kanske inte alltid gör detta.

Svårt att avgöra vilken som är marknadens bästa globalfond

Svårt att avgöra vilken som är marknadens bästa globalfond

Globalfonder är fonder som ger dig exponering mot en rad olika värdepapper runt om i världen. Dessa fonder ger nämligen dig som investerare möjligheten att investera i en portfölj av aktier som har valts ut utifrån flera olika kriterier. Några exempel på sådana kriterier är: geografisk hemvist, sektor och marknadsvärde. Målet med dessa fonder är att ge dig långsiktig avkastning. Men vilken är då den bästa globalfond du kan investera i just nu?

Flera fonder tävlar om att vara marknadens bästa globalfond

Det korta svaret på denna fråga är såklart att det beror på. Det långa svaret är att det finns många olika fonder som slåss om detta epitet. Några exempel på dessa är: Swedbank Robur Globalfond, SKAGEN Focus och Spiltan Globalfond Investmentbolag. Men det finns såklart även flera andra fonder som skulle kunna tillhöra denna kategori. Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna är med att investera i denna typ av fonder!

Fördelarna med att investera i globalfonder

Det finns flera fördelar med att investera i globalfonder:

  • Diversifieringen. Det främsta syftet med att investera i just en fond med global aktieexponering är att få en bra diversifiering. Genom att investera i flera olika aktier i olika länder och branscher kan man få en bättre riskspridning. Därmed är denna diversifiering en attraktiv aspekt av att investera i denna typ av fonder.
  • Exponeringen. Många globala aktiefonder har ett stort fokus på USA. Inte sällan ligger den amerikanska exponeringen på uppemot hälften av fondens värde eller mer. Men du kan ibland även få viss exponering mot tillväxtmarknader och andra intressanta marknader. Det kan till exempel röra sig om Kina, Indien eller andra länder som kan vara på frammarsch.
  • Likviditeten. Ytterligare en fördel med att investera i globalfonder såsom den du själv anser vara marknadens bästa globalfond är likviditeten. Denna typ av fonder brukar nämligen vara väldigt likvida. Det betyder att du som investerar kan köpa eller sälja fondandelar utan att behöva vara utsatt för någon typ av inlåsningseffekt. Därmed kan du enklare agera utifrån hur marknaden utvecklar sig och de förutsättningar som gäller för stunden.