Jämför kostnader

En begagnad bil, en långresa eller kanske finansiering av en ny affärsidé. Det finns många saker du kan göra med 50 000 kronor. Om du behöver pengarna snabbt och inte har möjlighet att spara ihop dem på egen hand går det att låna 50 000 kronor från banken. Denna sortens lån kallas privatlån. Detta är ett lån utan säkerhet. Till skillnad från ett bolån, där banken har själva bostadens värde som säkerhet, är privatlånet helt utan säkerhet. Detta gör att banken behöver sätta en högre ränta för att säkerställa att de får tillbaka sina pengar snabbt. Med andra ord brukar privatlån inte vara smart om du inte kan och tänker betala tillbaka lånet inom kort tid.

Investera och finansiera

Även om det kan verka lockande med en härlig utlandsresa kan det vara dumt att låna 50 000 kronor som du sedan bränner på något som tappar i värde. Visst får du minnen för livet, men pengarna får du aldrig se igen. Det kan vara smartare att använda pengarna på något som har möjlighet att växa i värde. Det kan bland annat handla om investeringar som aktieköp och fonder. Med 50 000 kronor har du även möjlighet att betala av nuvarande skulder, om du skulle ha det. Många husägare behöver även ta lån för att finansiera renoveringar, något som i slutändan kan leda till ett högre bostadsvärde. Något annat som du kan göra när du väljer att låna 50 000 kr är att investera i dig själv. Det kan handla om att du studerar något. Många studier är gratis men det finns en hel del kurser och utbildningar som kostar pengar. Då kan du använda ett privatlån för att finansiera studierna. I slutändan lär dig du dig mycket och kan öka dina chanser att få ett bra jobb som du trivs med.

Jämför avgifter

Innan du väljer vilken bank du vill ta ett lån hos bör du se till att jämföra bankernas lånelöften. Kontrollera saker som lånestorlek, återbetalningstid samt kanske viktigast av allt – räntan. Ju högre räntan är, desto dyrare blir lånet. Det går ofta att förhandla lite med bankerna om räntan då de konkurrerar med varandra.

Tjänstesektorns tillväxttakt på sin lägsta nivå sedan augusti 2017

Tillväxten inom den amerikanska tjänstesektorn minskade mer än väntat i mars. Tillväxttakten nådde sin lägsta nivå på mer än ett år, enligt uppgifter från Institute for Supply Management (ISM) som släpptes i onsdags. ISM:s index föll till 56,1 i mars. Det är det svagaste värdet sedan augusti 2017. I februari låg indexet på 59,7. Ekonomer som tillfrågats av Refinitiv hade förväntat sig att indexet skulle sjunka till 58. Tillväxttakten var alltså lägre än förväntat.

“Tjänstesektorns tillväxttakt svalnade av i mars efter att ha uppvisat stark tillväxt i februari”, sa Anthony Nieves, ordförande för Institute for Supply Management. “Respondenterna är fortfarande överlag optimistiska kring affärsklimatet och ekonomin. Samtidigt oroar de sig alltjämt för möjligheten att anställa ny personal och kring kapacitetsbegränsningar.” Orderingången, en nyckelkomponent i det totala indexet, minskade förra månaden med 6,2 punkter till 59. Samtidigt ökade priserna med 4,3 punkter till 58,7.

Här finns jobben i USA

De senaste sysselsättningssiffrorna sänder blandade signaler om amerikansk ekonomi. I mars ökade sysselsättningsgraden inom utbildnings- och hälsovårdssektorerna i USA mer än inom andra sektorer. Samtidigt uppvisade tillverkningssektorn sin första minskning på månadsbasis sedan juli 2017.
Totalt skapades 196 000 jobb i mars, vilket är mer än den ökning på 180 000 som ekonomerna hade väntat sig.

Bara inom utbildning och sjukvård ökade antal jobb med 70 000. Det handlade i mycket om anställningar av ambulanspersonal och sjukhuspersonal. Tjänstemannasektorn och företag, vilket innefattar advokater, revisorer och konsulter, ökade med cirka 37 000 jobb i mars.
Inom hotell och rekreation ökade jobben med 33 000. Byggbranschen ökade med 16 000 jobb.

Tillverkningsindustrin, en sektor som president Donald Trump prioriterat, hade däremot sin första minskning sedan juli 2017. Sektorn förlorade 6 000 jobb i mars, vilket kan jämföras med januari och februari då antalet jobb inom sektorn ökade med 13 000 respektive 1 000. Antalet jobb inom fordonsindustrin minskade med 6 000 i mars.

Inom detaljhandeln minskade jobben med 11 700. Detta är den enda sektorn inom den amerikanska ekonomin där antalet jobb minskat konsekvent de senaste tre åren.