Vad är läkarleasing?

Läkarleasing är en form av bemanning där läkare hyrs in från bemanningsföretag för att täcka upp för tillfälliga behov av läkare. Det kan handla om att ersätta ordinarie personal vid semester, föräldraledighet, sjukdom eller för att klara av tillfälliga arbetstoppar. Genom läkarleasing kan vården få tillgång till specialistkompetens under en begränsad tid utan att behöva anställa. Bemanningsföretaget står för läkarens lön, försäkringar, fortbildning etc. och hyr ut läkaren till vårdinrättningen mot en avgift. Läkaren är alltså anställd på bemanningsföretaget men arbetar på den inhyrande kliniken eller vårdcentralen.

Fördelar med läkarleasing

Det finns flera fördelar med läkarleasing. Dels ger det vårdinrättningar flexibilitet att anpassa läkarbemanningen efter variationer i behovet av vård. Genom att hyra in läkare vid behov slipper man övertalighet. Vidare ger läkarleasing möjlighet att snabbt få tillgång till specialistkompetens. Att rekrytera egna specialister kan vara svårt, särskilt i glesbygd. Ytterligare en fördel är att läkarleasing kan underlätta för yngre läkare att få in en fot på arbetsmarknaden. Som inhyrd kan man samla på sig erfarenhet från olika ställen.

Risker och nackdelar

Läkarleasing medför också vissa risker och nackdelar. En sådan risk är bristande kontinuitet för patienter om det kommer många olika inhyrda läkare. Patienter kan uppleva det som negativt att träffa nya läkare hela tiden. En annan nackdel är att inhyrda läkare kan sakna lokalkännedom om rutiner och system. Det kan leda till sämre effektivitet.

Läkarbrist och läkarleasing

Läkarleasing har blivit vanligare på senare år, inte minst mot bakgrund av den rådande läkarbristen. Många landsting använder läkare från bemanningsföretag för att klara bemanningen och undvika inställda operationer och längre vårdköer. Samtidigt har läkarleasingen ökat kostnaderna för landstingen. Enligt SKL ligger kostnaden för inhyrd personal på 2-4 gånger så hög nivå som för egen anställd personal.

Debatten om läkarleasing

Användningen av läkarleasing har varit omdebatterad. Kritiker hävdar att läkarleasing leder till sämre vård till höga kostnader och att landstingen istället borde satsa mer på att rekrytera och behålla egna läkare. Förespråkare menar att läkarleasing är ett nödvändigt verktyg i ett läge med stor läkarbrist och att det ger ökad flexibilitet. Utan läkarleasing skulle vårdköerna bli ännu längre, hävdas det.

Framtiden för läkarleasing

Det råder delade meningar om läkarleasingens framtid. Å ena sidan talar mycket för att efterfrågan kommer att vara fortsatt stor med tanke på läkarbristen. Å andra sidan kan ett ökat fokus på att göra läkaryrket mer attraktivt och på att utbilda fler läkare leda till att behovet av inhyrd personal minskar på sikt. Men troligen kommer läkarleasing att fylla en funktion under överskådlig framtid.

Flexkontot tillhandahåller revolverande kontokrediter

Flexkontot tillhandahåller revolverande kontokrediter

Idag är det finansiella landskapet väldigt dynamiskt, och det kan vara viktigt att ha tillgång till flexibla krediter. Detta för att kunna hantera kassaflödet, hantera oväntade utgifter och utnyttja investeringsmöjligheter. Ett sådant mångsidigt verktyg är de revolverande kontokrediter som Flexkontot tillhandahåller.

Även om dessa krediter i vissa avseenden liknar traditionella lån eller kreditkort finns det även flera skillnader. Till exempel erbjuder revolverande kreditlinor flera unika fördelar och funktioner som gör att de skiljer sig åt från andra finansiella produkter. Läs vidare så berättar vi mer!

Vad är en revolverande kontokredit?

En revolverande kontokredit är en slags kredit där ett finansinstitut (vanligtvis en bank) erbjuder en privatperson eller ett företag ett kreditutrymme. Till skillnad från ett vanligt lån, där du får ett engångsbelopp utbetalt och omedelbart börjar betala ränta på lånet, är en revolverande kreditlina mer flexibel. Den ger dig nämligen möjlighet att låna pengar upp till en viss gräns och bara betala ränta på det pengar som du faktiskt har lånat.

Vad detta innebär är att du har flexibiliteten att låna och betala tillbaka pengar efter behov. Alla pengar som du betalar tillbaka blir dessutom tillgänglig för dig att låna på nytt. Därmed kallas dessa krediter för revolverande. Flexibiliteten är den främsta fördelen med detta upplägg.

4 viktiga begrepp att hålla koll på när du lånar via Flexkontot

När du lånar pengar via en kontokredit hos Flexkontot bör du hålla koll på följande begrepp:

 • Kreditgräns. Detta är det högsta belopp som du kan låna. I dagsläget kan du bli beviljad ett kreditutrymme på 3 000 kr till 30 000 kr. Inom ramen för detta utrymme kan du låna pengar efter behov.
 • Ränta. Din kontokredit har en ränta som du betalar på de pengar som du lånar.
 • Delbetalning. I skrivande stund kan du som lägst betala tillbaka 8 % av din utestående skuld, dock lägst 500 kr.
 • Första betalningsdag. Du kan välja att betala tillbaka hela din utnyttjade kredit om du vill. Men du bör hålla koll på vilken som är den första betalningsdagen. Detta är nämligen det datum då du senast ska ha gjort din första återbetalning eller delbetalning.

En djupdykning i Merax kontokrediter för konsumenter

Ibland kan det vara svårt att förstå hur de olika produkterna och tjänsterna på finansmarknaden skiljer sig åt. Det finns nämligen ett otaligt olika verktyg att välja mellan, och kontokrediten framstår som ett distinkt och mångsidigt alternativ. I den här artikeln kommer vi att göra en djupdykning i Merax kontokrediter för konsumenter och ge dig insikt i dessa!

Vad är en kontokredit för konsumenter?

En kontokredit för konsumenter är en konsumentkredit i form av ett slags lån som ger dig möjlighet att låna pengar vid behov. Till skillnad från ett helt vanligt banklån, där pengarna betalas ut till dig som en klumpsumma, kan du här välja ett valfritt belopp att ta ut och låna. Detta så länge som beloppet ligger inom din beviljade kreditgräns. Som om inte detta vore nog betalar du bara ränta på det belopp som du har nyttjat.

5 saker som du bör känna till om Merax konsumentkrediter

När det kommer till Merax konsumentkrediter bör du känna till följande fakta:

 • De är flexibla. Du kan utnyttja din kredit, betala tillbaka de pengar som du har lånat och sedan utnyttja den igen. Detta gör kontokrediten till en flexibel och kontinuerligt tillgänglig källa till finansiering.
 • Du betalar inte ränta på den kredit som ej nyttjas. Ränta debiteras endast på det lånade beloppet, inte på hela din beviljade kreditgräns. Detta är fördelaktigt för dig som kredittagare.
 • Du kan själv bestämma när du vill låna pengar. Som kredittagare kan du själv bestämma när du vill låna pengar och hur mycket. Detta inom kreditgränsen. Du behöver alltså inte ansöka om en ny kredit varje gång du vill låna pengar.
 • Räntan är rörlig. Kontokrediter har vanligtvis rörliga räntor. Detta innebär att räntan kan ändras baserat på de rådande förhållandena på marknaden och hur styrräntan rör sig.
 • De skiljer sig åt från privatlån och kreditkort. Även om en kontokredit kan tyckas likna ett privatlån eller ett kreditkort har den unika egenskaper som särskiljer sig från dessa. Till exempel har kontokrediter vanligtvis en högre kreditgräns än ett kreditkort. Dessutom kan du nyttja dem om och om igen, till skillnad från ett banklån.

Är ett SMS-lån en bra lösning för akuta ekonomiska behov?

Är ett SMS-lån en bra lösning för akuta ekonomiska behov?

Moderna ekonomiska dilemman kräver ofta lite modernare lösningar. SMS-lån är väldigt populära i vårt avlånga land och erbjuder ett alternativ för dem som söker efter snabba finansiella lösningar. Men är detta rätt typ av lösning för akuta ekonomiska behov? Låt oss diskutera saken!

3 situationer då SMS-lån kan vara en bra lösning på dina problem

I grund och botten är SMS-lån ett kortfristigt lånealternativ. Du kan snabbt och enkelt ansöka om dem när som helst och få omedelbar tillgång till likviditet vid behov. Till exempel kan du vilja ansöka om ett sådant när:

 • Det uppstår en oförutsedd ekonomisk nödsituation. Har du plötsligt drabbats av en oväntat utgift, såsom ett akut tandläkarbesök eller en oväntad bilreparation? Om du inte har pengar på kontot för att täcka denna kostnad kan ett sådant här lån snabbt överbrygga det gap som just har uppstått i din ekonomi.
 • Du har en oregelbunden inkomst. Är du en frilansare eller kontraktsanställd? Om så är fallet kan det finnas tillfällen då ditt kassaflöde är stramt och räkningarna är nära att förfalla. Denna typ av lån kan då överbrygga detta gap kortsiktigt.
 • Du vill undvika förseningsavgifter eller övertrasseringar. Denna typ av lån kan även vara en bra lösning på dina problem när du vill undvika förseningsavgifter eller övertrasseringar. Du kan då ta ett sådant här lån och se till att betala dina räkningar och därigenom slippa betala förseningsavgifter eller övertrassera ditt konto.

Att tänka på innan du fortskrider med din låneansökan

Samtidigt som SMS-lån kan vara en bra lösning på flera olika ekonomiska problem bör de hanteras med omtänksamhet. Till exempel bör du:

 • Väga kostnaderna mot nyttan. Dessa lån kan förvisso erbjuda en snabb lösning när du behöver det som mest. Men samtidigt behöver du väga kostnaderna mot nyttan. Bekvämligheten och snabbheten har ofta ett pris i form av en relativt hög ränta.
 • Vara uppmärksam på risken med skuldsättning. Det är så pass lätt att bli beviljad denna typ av lån att du enkelt kan hamna i en situation där du återkommande tar nya lån. Därför bör du vara uppmärksam på risken med kortfristig skuldsättning och säkerställer att du inte skapar en skuldspiral.

Skulle du ha nytta av att låna av Kontantfinans?

Skulle du ha nytta av att låna av Kontantfinans?

Kontantfinans är ett av de varumärken som tillhör Brixo AB. Detta företag tillhandahåller digitala kontokrediter till svenska privatpersoner. Företaget är engagerade i att erbjuda innovativa lösningar och idka en ansvarsfull kreditgivning. Detta gör dem till en attraktiv långivare för många konsumenter i vårt avlånga land. Läs vidare för att få reda på vilka olika typer av kunder som kan ha nytta av deras lån!

4 typer av kunder som kan ha nytta av att låna av Kontantfinans

Några exempel på kundtyper som kan ha nytta av att låna via https://kontantfinans.se/ är:

 • Hushåll med stora utgifter som önskar flexibilitet. Många svenska hushåll står emellanåt inför större utgifter av olika slag. Det kan till exempel handla om ett stort inköp, en omfattande renovering av bostaden eller en efterlängtad semesterresa. Oavsett ändamål kan ett lån ge dessa hushåll den ekonomiska flexibilitet som krävs för att kunna förverkliga dessa drömmar.
 • Blivande föräldrar. En annan typ av kund som kan ha nytta av att låna av Kontantfinans är blivande föräldrar. Dessa personer står nämligen inför flera nya utgifter i samband med att barnet väntas komma. Det rör sig om allt från barnvagnar och barnkläder till säkerhetsutrustning för barn. Genom att låna pengar kan de blivande föräldrarna få hjälp att hantera dessa utgifter och få det ekonomiska andrum som krävs.
 • Studenter och unga personer i arbetslivet. En annan typ av kund som kan ha nytta av att kunna ta ett lån är unga personer i arbetslivet och studenter. Dessa personer har nämligen inte haft möjlighet att bygga upp en stark ekonomi ännu. Därför är det fördelaktigt för dem att det finns långivare där ute som kan erbjuda dem en ekonomisk boost vid behov. En sådan kan till exempel behövas för att komma igång i arbetslivet, för att betala för en vidareutbildning eller för att köpa den första bilen att pendla till jobbet med.
 • Personer med betalningsanmärkningar. Nischbanker och mindre kreditgivare kan även välja att bevilja låneansökningar i de fall där personer har betalningsanmärkningar och/eller lägre kreditvärdighet. Därför fyller de en viktig funktion i samhället då de erbjuder lån och krediter i de fall där de traditionella bankerna kanske inte alltid gör detta.

Momsräknare

En momsräknare, även känd som en momskalkylator, är ett verktyg som underlättar för företagare och privatpersoner att beräkna momsbeloppet på inköp och försäljningar. Moms är en skatt som måste betalas till staten och det är avgörande att beloppen beräknas korrekt för att undvika påföljder från skatteverket. En momsräknare kan också användas för att förstå kostnaderna för inköp och budgetera utgifter. Den hjälper även till att hålla reda på momsskulder och se till att rätt belopp betalas till skattemyndigheten. På BQ Redovisning erbjuds en användarvänlig och lättanvänd momsräknare och momskalkylator som gör det enkelt att beräkna momsbeloppet på inköp och försäljningar. Genom att använda verktyget kan man undvika felaktiga beräkningar och spara tid på momshanteringen. Dessutom kan man enkelt spara och återvända till tidigare beräkningar.

Sammanfattningsvis är en momsräknare ett användbart verktyg för att enkelt beräkna momsbeloppet, undvika felaktiga beräkningar och hålla reda på momsskulden. Om man ofta hanterar momsbelagda transaktioner är det viktigt att ha tillgång till en momsräknare eller momskalkylator för att förenkla och underlätta momshantering.

Vad är moms och hur fungerar det?

Moms, eller mervärdesskatt som det även kallas, är en skatt som tas ut på varor och tjänster som säljs i Sverige. Momsen är en skatt som betalas av konsumenterna, men det är företagare som ska ta ut och betala in moms till staten.

Utgående moms och ingående moms

Företagare som säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av sina kunder, så kallad utgående moms. När företagaren själv köper varor eller tjänster till företaget betalar de moms på dem, så kallad ingående moms. Vid momsredovisning betalar företagaren skillnaden mellan utgående moms och ingående moms till Skatteverket.

Momsbefrielse

Om företagaren räknar med att deras försäljning inte kommer att överstiga 80 000 kronor exklusive moms under det första beskattningsåret, omfattas de automatiskt av momsbefrielse. Om företaget är befriat från moms behöver de inte registrera sig för moms, men det är också frivilligt att bli momspliktig även om man inte kommer över beloppsgränsen på 80 000 kronor.

Olika momssatser

Det finns tre olika momssatser: 25 procent, 12 procent och 6 procent. Den vanligaste momssatsen är 25 procent, men vissa varor och tjänster beskattas med en lägre momssats. 12 procent moms gäller för exempelvis livsmedel, restaurangbesök, hotell och konstverk som konstnären säljer själv. 6 procent moms gäller till exempel för tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter med mera. Skattesatsen 6 procent gäller ofta, men inte alltid, inom kulturområdet.

Momsfria verksamheter

Det finns ett antal verksamheter som är momsbefriade. Bland annat handlar det om skola samt banktjänster. För vidare information om vilken momssats som gäller för en specifik verksamhet, rekommenderas vidare frågor på nätet.

7 steg till att hitta den bästa hemförsäkringen

7 steg till att hitta den bästa hemförsäkringen

Det kan vara en utmaning att hitta den bästa hemförsäkringen för dig och ditt hem. Men det är viktigt att försöka göra detta för att skydda ditt hem och din egendom. I denna artikel går vi igenom sju steg som hjälper dig att välja det bästa alternativet utifrån ditt behov!

Så hittar du den bästa hemförsäkringen utifrån ditt behov

När du letar efter det bästa alternativet gör du bäst i att:

 • Inventera dina tillgångar. Börja med att göra en inventering av dina tillgångar och värdera dem. Detta hjälper dig att förstå hur mycket försäkringsskydd du behöver och det underlättar därmed valet av rätt försäkring.
 • Utvärdera dina risker. Ta hänsyn till de risker som är specifika för ditt område, såsom översvämningar, stormar eller andra naturkatastrofer. Se till att din hemförsäkring täcker dessa risker.
 • Jämför olika försäkringsbolag. Det finns många försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar och alla bolag har sina priser och villkor. Jämför flera alternativ för att hitta den bästa hemförsäkringen som matchar dina behov och din budget.
 • Läs det finstilta. När du jämför försäkringar är det viktigt att läsa det finstilta och förstå vad som täcks och vad som inte täcks. Var uppmärksam på eventuella undantag och begränsningar i försäkringen.
 • Ta reda på om det finns rabatter. Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter för att locka nya kunder eller belöna lojala kunder. Kolla om det finns några rabatter du kan dra nytta av, såsom att samla hem- och bilförsäkring hos samma bolag eller att installera säkerhetsutrustning i ditt hem.
 • Kika på självrisken. Självrisken är det belopp du måste betala ur egen ficka innan försäkringsbolaget börjar täcka kostnaderna. En högre självrisk kan sänka din premie, men se till att den är rimlig i händelse av en skada.
 • Rådgör med en försäkringsmäklare. Om du känner dig osäker på vilken försäkring som passar dig bäst kan det vara en god idé att prata med en försäkringsmäklare. Denne kan hjälpa dig att jämföra olika alternativ och ge dig personliga rekommendationer.

Genom att följa dessa sju steg kan du hitta den bästa försäkringen som skyddar ditt hem och din egendom. Kom ihåg att regelbundet utvärdera din försäkring för att säkerställa att den fortfarande motsvarar dina behov och eventuella förändringar i ditt liv.

Svårt att avgöra vilken som är marknadens bästa globalfond

Svårt att avgöra vilken som är marknadens bästa globalfond

Globalfonder är fonder som ger dig exponering mot en rad olika värdepapper runt om i världen. Dessa fonder ger nämligen dig som investerare möjligheten att investera i en portfölj av aktier som har valts ut utifrån flera olika kriterier. Några exempel på sådana kriterier är: geografisk hemvist, sektor och marknadsvärde. Målet med dessa fonder är att ge dig långsiktig avkastning. Men vilken är då den bästa globalfond du kan investera i just nu?

Flera fonder tävlar om att vara marknadens bästa globalfond

Det korta svaret på denna fråga är såklart att det beror på. Det långa svaret är att det finns många olika fonder som slåss om detta epitet. Några exempel på dessa är: Swedbank Robur Globalfond, SKAGEN Focus och Spiltan Globalfond Investmentbolag. Men det finns såklart även flera andra fonder som skulle kunna tillhöra denna kategori. Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna är med att investera i denna typ av fonder!

Fördelarna med att investera i globalfonder

Det finns flera fördelar med att investera i globalfonder:

 • Diversifieringen. Det främsta syftet med att investera i just en fond med global aktieexponering är att få en bra diversifiering. Genom att investera i flera olika aktier i olika länder och branscher kan man få en bättre riskspridning. Därmed är denna diversifiering en attraktiv aspekt av att investera i denna typ av fonder.
 • Exponeringen. Många globala aktiefonder har ett stort fokus på USA. Inte sällan ligger den amerikanska exponeringen på uppemot hälften av fondens värde eller mer. Men du kan ibland även få viss exponering mot tillväxtmarknader och andra intressanta marknader. Det kan till exempel röra sig om Kina, Indien eller andra länder som kan vara på frammarsch.
 • Likviditeten. Ytterligare en fördel med att investera i globalfonder såsom den du själv anser vara marknadens bästa globalfond är likviditeten. Denna typ av fonder brukar nämligen vara väldigt likvida. Det betyder att du som investerar kan köpa eller sälja fondandelar utan att behöva vara utsatt för någon typ av inlåsningseffekt. Därmed kan du enklare agera utifrån hur marknaden utvecklar sig och de förutsättningar som gäller för stunden.

En kontokredit erbjuder dig en mer flexibel finansiering

En kontokredit erbjuder dig en mer flexibel finansiering

En kontokredit för privatpersoner är en kreditlina som erbjuder en lite mer flexibel typ av finansiering. Om du välja att använda dig av denna finansieringsform betalar du nämligen bara ränta på det belopp som du använder. Här skiljer sig alltså krediten åt från ett vanligt lån där du lånar en klumpsumma pengar och sedan betalar tillbaka dessa över en förutbestämd löptid.

Om du ansöker om, och beviljas, en kontokredit via exempelvis https://brixo.se/ kan du använda krediten helt efter eget huvud. Du kan nyttja den upp till den kreditgräns som har satts individuellt för dig. Sedan betalar du helt enkelt tillbaka det belopp som du har utnyttjat och kan sedan nyttja krediten på nytt, om och om igen.

Skillnaderna mellan en kontokredit och ett kreditkort

Det är lätt hänt att man blandar ihop olika typer av krediter när man pratar om sådana. Därför är det viktigt att vi här gör skillnad på de olika varianter som finns. Så här ligger det till:

 • En kontokredit är en finansieringsform som kan se ut på något av två sätt. Det vanligaste är dock att krediten fungerar på det sätt som vi har beskrivit ovan, d.v.s. att den kan nyttjas om och om igen. Du kan använda det kreditutrymme som du har beviljats och betalar tillbaka pengarna över tid eller genom delbetalningar.
 • Ett kreditkort är ett plastkort med en kredit som gör det möjligt för dig att göra inköp på “krita”. Detta upp till ett visst belopp, närmare bestämt inom ramarna för ditt kreditutrymme. Du kan därmed använda kortet för att köpa varor eller tjänster nu och betalar för dessa först senare. Även här fylls ditt kreditutrymme på i takt med att du betalar dina räkningar till kreditföretaget.

Så ansöker du om en kreditlina

Hur gör man då för att ansöka om en kreditlina? Du gör detta på följande sätt:

 • Kontakta en nischbank, en storbank eller något annat kreditinstitut som tillhandahåller en kontokredit för privatpersoner.
 • Jämför och välj det bästa alternativet utifrån dina personliga förutsättningar.
 • Skicka in din ansökan tillsammans med de eventuella dokument som efterfrågas.
 • Vänta på att din ansökan ska beviljas.

Förhoppningsvis får du ett positivt besked och kan då börja nyttja kreditlinan!

Hyra läkare – vanliga frågor och svar

En av dom vanligaste frågorna kring att hyra läkare är hur mycket det kostar men det finns även andra vanligt förekommande frågor. Nedan följer några av dessa, där svaren är hämtade från ett svenskt bemanningsföretag inom vårdsektorn.

Görs några kontroller på tillgängliga läkare?

Ja, det görs flera kontroller innan en läkare ansluts till ett bemanningsföretag. Till exempel så kontrolleras givetvis att det finns en giltig läkarlegitimation samt referenser från tidigare arbetsgivare. Det görs även kontroller mot IVO (Inspektionen för vård och omsorg), så den som behöver hyra läkare kan med andra ord alltid känna sig trygg vad gäller kontroller och kvalitetssäkring.

Hur bokas en bemanningsläkare?

För att komma i gång att hyra läkare via ett bemanningsföretag krävs egentligen bara två steg:

 • Ta kontakt
 • Skriva ett avtal

I det första steget med att ta kontakt så kan det ske antingen via mail eller telefon. Det sistnämnda kan vara att föredra om det är brådskande men båda delarna fungerar som sagt.

Under samtalet med företaget får kunden presentera sina önskemål och behov och därefter skrivs ett avtal. Under det första samtalet krävs en del administrativa punkter men när avtalet är klart går processen snabbt, om vårdpersonal behövs i framtiden.

Är det möjligt att hyra läkare med kort varsel?

Ja, det går ofta att hyra läkare med väldigt kort varsel. Många gånger kan bemanningsföretaget ordna fram någon behörig på bara ett par timmar men det kan förstås bero lite på uppdraget, dess omfattning samt om något speciell kompetens efterfrågas. Går det inte så snabbt som på några timmar så brukar det åtminstone vara löst inom en eller ett par dagar.

Hur mycket kostar det?

Priset för att hyra läkare varierar beroende på flera olika faktorer. Uppdragets längd och omfattning påverkar såklart kostnaden samt även vilken erfarenhet och kompetens som efterfrågas. Det går alltid att be om en offert för det aktuella uppdraget från ett eller flera bemanningsföretag för att få en mer korrekt prisbild.

Finns andra typer av vårdpersonal än läkare att hyra?

Ja, dom flesta bemanningsföretagen inom vårdsektorn hyr ut i princip all typ av vårdpersonal, så som sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer.

Fler vanliga frågor och svar finns att hitta på olika bemanningsföretags hemsidor. Hittas inte svaret på en specifik fråga går det alltid att ta kontakt.